Witam wszystkich Polaków, w Kraju i na Obczyźnie - Maria Teresa

 

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
 - Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

   "Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

 

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

  

"Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie wolności.
Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze."

 

Ojciec Święty Benedykt XVI
podczas uroczystości Bożego Ciała w Rzymie

 

 

                                            więcej

 

***

 

Polka błogosławioną

 

 

Błogosławiona Marta Wiecka, szarytka, przyszła na świat 12 stycznia 1874 r na Pomorzu (zabór pruski). W wieku dwóch lat Marta ciężko zachorowała. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Mama ofiarowała ją Matce Bożej z Piaseczna (na Pomorzu) - dziewczynka zostala uzdrowiona.

 

Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

 

By ratować zagrożone powołanie swej koleżanki, Marta wstąpiła razem z nią do Sióstr Miłosierdzia w Krakowie. 21 kwietnia 1893 r. Marta otrzymała habit siostry miłosierdzia.

Pierwszą jej placówką był Szpital Powszechny "Pijary" we Lwowie - zetknęła się tam po raz pierwszy z kresową mieszaniną kultur i religii. Zakonnica przy pełnieniu tej misji posługiwała się cudownym medalikiem, który wręczała chorym. Żydzi pod wpływem siostry Marty chrzcili się.

Od 1894 r., po półtorarocznym pobycie we Lwowie skierowano Martę do pracy w Szpitalu Powszechnym w Podhajcach (obecna Ukraina). Większość mieszkańcow, bo aż 4 tys. stanowili Żydzi. Tu za przyczyną s. Marty zdarzały się w szpitalu ich nawrócenia i konwersje na katolicyzm.

W 1902 roku s.Wiecka została przeniesiona do Śniatynia na Bukowinie koło Kołomyi niedaleko obecnej granicy Ukrainy z Rumunią. Śniatyń był miasteczkiem liczącym 11 tys. mieszkańców, wielokulturowym, z przewagą Ukraińców, unitów i Żydów.

W Wigilię 1903 r. oświadczyła siostrom, że "następną Wigilię będzie już spędzać z Panem Jezusem". Przepowiedziała nawet, że umrze w maju.

I tak się stało. S. Marta oddała życie za młodego człowieka, ojca rodziny. Będąc pewna rychłej śmierci przygotowała sobie odzież do trumny, pozałatwiała wszystkie sprawy, spaliła listy, poszła pomodlić się przed Matkę Bożą Śniatyńską, potem położyła się do łóżka.Wokół zgromadziły się siostry i chorzy. Marta przepraszała wszystkich za krzywdy, jakie mogła im wyrządzić. Mimo cierpień zachowała przytomność i pogodę, a nawet żartowała. Przyjęła wiatyk od brata, ks. Jana Wieckiego, po czym popadła w stan, który otoczenie odebrało jako ekstazę.

Przed szpitalem zgromadził się tłum oczekujący wieści na temat "dobrodziejki" i "matuszki". W synagodze Żydzi modlili się o jej zdrowie.

Zmarła mając 30 lat - 30 maja 1904 r..

Red. M.T.T .     

 

 

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
           
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
          
  Św. Hildegard
             von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
              Ks. abp prof. dr hab.
              Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

  Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 
 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta